bezchmurnie
19°
17°
wtorek
30 grudnia 2019 r. uchwalono budżet Gminy Świerklaniec na rok 2020
05 stycznia 2020 r. | 18:25
0

Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Świerklaniec Radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy na rok 2020.

Łączna kwota dochodów gminy w 2020 roku wyniesie ponad 87 milionów złotych, z czego 67 milionów złotych to dochody bieżące gminy, czyli m. in. subwencje, opłaty i podatki, udział PIT i CIT oraz dotacje. 19 milionów złotych wyniosą dochody majątkowe gminy. Przychody gminy Świerklaniec uzyskane dzięki sprzedaży papierów wartościowych oraz zaciągnięciu pożyczek wyniosą łącznie ponad 7 milionów złotych. Łączne planowane wydatki w 2020 roku to ponad 92 miliony złotych.

Jakie inwestycje zaplanowano w przyszłym roku?

Najważniejszą inwestycją jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gminie Świerklaniec, ujętą w budżecie na prawie 18 milionów złotych.
Oprócz tego realizowane będą m.in.:
budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec za niemal 3 miliony złotych, termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim za 1 milion złotych, modernizacja SP ZOZ w Świerklańcu – budynku Ośrodka Zdrowia w Świerklańcu za 380 tysięcy złotych. Na realizację programu „Słoneczna Gmina” - montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec gmina przeznaczy ponad 1,3 miliona złotych, na ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów nieefektywnych ekologicznie ponad pół miliona złotych, natomiast na budowę oświetlenia OZE ponad 600 tysięcy złotych, część dalszego utwardzenia parkingu  na ul. Lasowickiej (naprzeciwko szkoły) za 15 tysięcy złotych, budowa kanalizacji deszczowej ul. 3-go Maja w Świerklańcu za 50 tysięcy złotych.

W ramach budżetu obywatelskiego w roku 2020 zostaną zrealizowane zadania:

- budowa oświetlenia boiska treningowego LKS ORZEŁ Nakło Śląskie za kwotę niemal 59 tysięcy złotych;
- budowa ogrodzenia murawy boiska piłkarskiego przy ul. Leśnej 5 oraz zabudowa szatni piłkarskiej za 38 tysięcy złotych;
- remont klatki schodowej budynku gminnego przy ul. Wieczorków 41 w Orzechu za prawie 8,5 tysiąca złotych;
- oświetlenie boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzechu ul. Brzechwy 8 za ponad 21 tysięcy złotych;
- doposażenie budynku gminnego przy ul. Sobalaków 5 w Orzechu za 12 tysięcy złotych;
- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świerklańcu za 44 tysiące złotych;
- doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Świerklańcu za 16 500 tysięcy złotych.

W budżecie na rok 2020 zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 42 464,31 złotych na każde sołectwo, co daje prawie 170 tysięcy złotych na całą Gminę Świerklaniec.
Warto zaznaczyć także, że w 2020 roku zostaną opracowane dokumentacje projektowe na: budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Rodzinnej i Sąsiedzkiej w Świerklańcu, budowę nawierzchni ul. Piaskowej w Świerklańcu i budowę chodnika ul. Nakielskiej w Orzechu.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *