bezchmurnie
19°
15°
sobota
Budowa kanalizacji w Gminie Świerklaniec. Na jakim etapie są prace?
23 stycznia 2023 r. | 07:15
0

W pierwszym kwartale 2021 roku rozpoczęła największa i najdroższa inwestycja w Gminie Świerklaniec w ostatnich latach. Na projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Świerklaniec” otrzymaliśmy także najwyższe w historii gminy dofinansowanie z funduszy unijnych.

Środki dotacji pochodzą z Funduszu Spójności w ramach działania Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Prezentujemy na jakim etapie jest obecnie inwestycja.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Świerklaniec została podzielona na sześć oddzielnych kontraktów na terenie czterech sołectw, tj. tranzyt, Nowe Chechło, Świerklaniec, Orzech, północ Nakła Śląskiego oraz południe Nakła Śląskiego.

Budowę tranzytu, czyli głównej sieci kanalizacji sanitarnej, która połączy ścieki mieszkańców ze wszystkich sołectw i przetransportuje je do oczyszczalni podjęła wyłoniona w drodze przetargu firma TARBAU z Tarnowskich Gór. Kontrakt za kwotę niemal 7 milionów złotych został już w całości zrealizowany. Łączna długość kanalizacji sanitarnej tranzytu wynosi niemal 4 kilometry. W ramach kontraktu wykonano także ponad 400 metrów bieżących kanalizacji deszczowej, ponad 170 metrów bieżących nowej sieci wodociągowej oraz odtworzono nawierzchnie. Wybudowano także drogę technologiczną, na której ułożono destrukt (frez).

Zrealizowano już także kontrakty w sołectwach Nowe Chechło i Świerklaniec. Wykonawcą tych dwóch umów była wyłoniona w drodze przetargu firma RPM z Lublińca. W ramach kontraktu w Nowym Chechle wybudowano 3500 metrów bieżących kanalizacji sanitarnej, 20 metrów bieżących kanalizacji deszczowej oraz 123 metry bieżące sieci wodociągowej. Po zakończeniu prac odtworzone zostały nawierzchnie dróg. Wykonawca zgłosił zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, które są w toku.
Kontrakt w Świerklańcu został zakończony i dotyczył budowy niemal 5,5 kilometrów bieżących kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej o długości 30 metrów bieżących oraz przebudowy wodociągu o długości 363 metrów bieżących. wszystkie drogi, w których zabudowywano sieci zostały odtworzone po zakończeniu prac. W ramach dodatkowego zgłoszenia trwają jeszcze roboty na ul. Kościelnej.

W Orzechu wykonawcą budowy kanalizacji jest wyłoniona w drodze przetargu firma ZTHU Stanisław Krupiński z miejscowości Wrzosowa. Realizacja tej umowy odbywa się na podstawie dwóch dokumentacji, podstawowej oraz alternatywnej - dzięki której możliwe było wyeliminowanie budowy dodatkowych pompowni oraz kanału tłocznego. Do tej pory w Orzechu wybudowano już ponad 6 kilometrów bieżących kanalizacji sanitarnej i przebudowano 400 metrów bieżących sieci wodociągowej. Planowany termin zakończenia wszystkich prac to czerwiec 2023. W Nakle Śląskim zarówno na północy i południu sołectwa wykonawcą wyłonionym w przetargu była firma Technical Solutions z Kędzierzyna-Koźla. W części północnej po nieprzedłużeniu umowy z tym wykonawcą (wygasła w sierpniu 2022 roku) zostało ogłoszone postępowanie, aby wyłonić nowego wykonawcę robót budowlanych na tym kontrakcie. Termin składania ofert w postępowaniu upływa 30 stycznia br.

Także na południu Nakła Śląskiego została zakończona współpraca z wykonawcą. Do dnia 31 stycznia br. firma Technical Solutions ma wykonać wszystkie prace związane z uporządkowaniem placu budowy oraz doprowadzeniem ul. Dzierżonia i Kościuszki do stanu pozwalającego na swobodne użytkowanie. Równocześnie prowadzona jest inwentaryzacja wykonanych robót w celu przygotowania dokumentów do wszczęcia procedury przetargowej dla wyłonienia nowego wykonawcy, który dokończy prace w południowej części sołectwa.
W przypadku niewywiązania się firmy Technical Solutions z obowiązku uprzątnięcia terenu budowy oraz doprowadzenia dróg i ulic do stanu swobodnej przejezdności, Gmina zleci wykonawstwo zastępcze.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *