bezchmurnie
wtorek
Coraz bliżej do skanalizowania gminy Świerklaniec
09 września 2019 r. | 19:15
0

5 września siedzibie Urzędu Gminy Świerklaniec doszło do podpisania bardzo ważnego dokumentu: umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na trenie Gminy Świerklaniec”.

Zadanie wykona firma Egis Poland  Sp. z o. o. która została wybrana w drodze postępowania przetargowego. Za kwotę niemal 5 milionów 171 tysięcy złotych zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa skanalizowania wszystkich sołectw w gminie Świerklaniec o łącznej długości ponad 42 km.

- To wyjątkowy dzień nie tylko dla mnie, ale także wszystkich mieszkańców gminy Świerklaniec. Trudna sytuacja rynkowa zmusiła nas do odejścia od pierwotnego założenia budowy kanalizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Cieszę się, że wyłoniliśmy wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na trenie Gminy Świerklaniec”. Musimy pamiętać, że dziś kanalizacja to nie jest już żaden luksus. To jest wymóg, którego oczekują mieszkańcy gminy Świerklaniec. Jestem przekonany, że dzisiaj zrobiliśmy kolejny krok, żeby ten wymóg spełnić – mówił podczas spotkania wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl.

Całość zadania powierzonego wykonawcy obejmuje opracowanie pięciu odrębnych  dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: projekty  budowy kanalizacji w każdym sołectwie oraz projekt budowy tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej. Firma ma na to 12 miesięcy od podpisania umowy.

Początkowym założeniem budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na trenie gminy Świerklaniec było wykonanie jej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Ze względu na oferty złożone przez wykonawców, które znacznie przewyższały możliwości finansowe gminy Świerklaniec, wójt Marek Cyl podjął decyzję o unieważnieniu przetargu i ogłoszeniu nowego przetargu na całą dokumentację projektową. Takie działanie ma na celu ograniczenie kosztów, bo przy opracowanym już projekcie, da możliwość wyboru większej ilości mniejszych wykonawców prac w terenie.

"Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec” jest dofinansowana ze środków unijnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał gminie na początku 2018 roku najwyższe dofinansowanie w historii.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *