zachmurzenie umiarkowane
21°
17°
piątek
Dzienny Dom Opieki Medycznej: weź udział w projekcie
08 lutego 2022 r. | 07:08
0

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. zaprasza do udziału w projekcie, realizowanym w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21 w Tarnowskich Górach.

Grupą docelową projektu są osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące, lub pracujące na terenie podregionu bytomskiego woj. śląskiego (Powiat Tarnogórski, Powiat Lubliniecki, Miasto Bytom, Miasto Piekary Śląskie), które są:
– pacjentami bezpośrednio po przebytej hospitalizacji;
– pacjentami, u których występuje ryzyko hospitalizacji w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Świadczenia udzielane będą pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu sam. (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów. Dodatkowe punkty w ocenie kwalifikacyjnej dostaną osoby w wieku 65+.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uczestniczyć w projekcie?

Warunkiem objęcia pacjenta opieką w DDOM jest posiadanie skierowania do dziennego domu opieki medycznej (kierowanie do dziennego domu opieki medycznej odbywa się na podstawie skierowania oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności) wydane przez:
– lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
– w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

Jak będzie wyglądać pobyt w DDOM i gdzie należy się zgłosić?

Projekt zakłada okres leczenia pacjenta średnio 8 tygodni (nie mniej niż 30 dni roboczych i nie więcej niż 120 dni roboczych), będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny w budynku DDOM, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.
Zajęcia dla uczestniczek/ów projektu będą odbywały się w grupie 15 osób. Dla każdego przyjętego pacjenta zostanie przygotowany Indywidualny Program Wsparcia (IPW) – czyli indywidualny profil leczenia i wsparcia każdego uczestnika/czki w ramach projektu.
Program będzie zindywidualizowany, zgodny ze Standardami MZ dot. Organizacji i zadań DDOMu i będzie obejmować:
– konsultacje lekarskie, psychologiczne, terapeutyczne i logopedyczne,
– opiekę pielęgniarską,
– usprawnianie ruchowe,
– leczenie krioterapią, światłolecznictwo i elektrolecznictwo,
– kinezyterapię, masaż i zajęcia z fizjoterapeutą,
– stymulację procesów poznawczych,
– terapię zajęciową,
– doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
– doradztwo dietetyczne,
– przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne), w tym edukację pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
– niezbędne badania i świadczenia medyczne,
– w razie pilnej potrzeby i w zależności od wskazania medycznych pacjenci będą mieli zapewnione niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie,
– zajęcia dodatkowe, pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi
– elementy terapii wspierającej (m.in. arteterapia, ergoterapia)
– treningi umiejętności społecznych (m.in. ludoterapia, socjoterapia),
– relaksacje (m.in. silwoterapia).

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w siedzibie DDOM w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 21, telefonicznie pod numerem 32 285 42 13 lub 725 24 24 27, mailowo: ddom@wspsa.plDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *