bezchmurnie
18°
15°
wtorek
Funkcjonowanie Urzędu Gminy Świerklaniec od 25 maja 2020 r.
26 maja 2020 r. | 07:00
0

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów od poniedziałku, 25 maja w każdym urzędzie powinna być możliwość osobistego załatwienia sprawy. Urząd Gminy Świerklaniec umożliwia bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Świerklaniec, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, możliwe jest wykonywanie wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, leżących w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie, to jest:
- rejestrację stanu cywilnego,
- ewidencję ludności i dowodów osobistych,
- świadczenie usług komunalnych,
- administrację architektoniczno-budowlanej,
- ochronę środowiska, w tym sprawy dotyczące:
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2020 r. poz. 283,284,322 i 471),
- decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 i 471).

Wykonywanie zadań leżących w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie (wykonywanych przez Urząd Gminy Świerklaniec) jest w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów (tryb wewnętrzny).

W dalszym ciągu wszelkie wnioski, podania i dokumenty adresowane do Urzędy Gminy Świerklaniec, interesanci powinni składać elektronicznie (e-puap lub e-mail). Pisma składane osobiście przez petentów pozostawiane muszą być w skrzynce podawczej znajdującej się na parterze Urzędu, przy głównym wejściu do budynku przy ul. Młyńskiej 3 po kontakcie przez domofon. Osoby chcące otrzymać potwierdzenie złożenia proszone są o wpisanie adresu e-mail.

W przypadku opłat, prosimy o ich regulowanie za pomocą przelewu bankowego. Nr rachunków podane są na stronie bip.swierklaniec.pl.

Ważne telefony i e-maile:

 • Kancelaria Urzędu Gminy Świerklaniec – 32 284 74 00, kancelaria@ugswierklaniec.pl
 • Urząd Stanu Cywilnego - 32 284 74 50
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu - 32 284 46 17, zwikswierklaniec@gmail.com
 • Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Nakle Śląskim - 32 390 21 88, osrodek@swierklaniec.naszops.pl
 • Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nakle Śląskim – 32 284 35 57, goknaklo@tlen.pl
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu – 32 284 40 96, swierklaniec.biblioteka@gmail.com
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Nakle Śląskim: 32 284 39 01, 32 390 46 52
 • Ośrodek Zdrowia w Świerklańcu: 32 284 49 03, 32 284 49 04E-recepty:
 • Ośrodek Zdrowia w Nakle Śląskim: 575 660 753
 • Ośrodek Zdrowia w Świerklańcu: 575 660 754, mail: zozswierklaniec@o2.pl

W sytuacjach kryzysowych możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

 • Urząd Gminy Świerklaniec - 32 284 74 14
 • Zbigniew Deperas – 780 032 514
 • Stefan Szulc – 605 827 303
 • Pogotowie Techniczne ZWiK - 606 497 269
 • Inkasentki ZWiK - 694 284 936, 662 229 535

Tymczasowy profil zaufany

Przypominamy, że istnieje możliwość założenia tymczasowego profilu zaufanego ważnego przez trzy miesiące. Pozwala on załatwiać większość spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Aby go potwierdzić, wystarczy rozmowa wideo z urzędnikiem i mogą go założyć osoby bez konta w odpowiednim banku.

Aby założyć tymczasowy profil zaufany należy wejść na stronę https://moj.gov.pl i postępować zgodnie z instrukcją.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *