bezchmurnie
19°
17°
wtorek
Gmina Świerklaniec wysoko w zestawieniu czasopisma „Wspólnota”
16 lutego 2024 r. | 21:49
0

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało zestawienie gmin w Polsce pod nazwą „Sukces kadencji 2018-2023”.

Autorzy zestawienia za pomocą dostępnych wskaźników liczbowych oszacowali sukces, jaki odniosły samorządy w dobiegającej właśnie końca kadencji. Bardzo wysokie miejsce w zestawieniu zajęła gmina Świerklaniec. Znalazła się na 70 miejsce na 1513 gmin wiejskich w Polsce!

Końcowy wskaźnik sukcesu kadencji 2018-2023 jest sumą czterech wskaźników cząstkowych odnoszących się do:
- sukcesu finansowego (związanego z budżetem jednostki samorządowej),
- sukcesu ekonomicznego (wiążącego się ze stanem gospodarki lokalnej),
- sukcesu infrastrukturalnego (odnoszącego się przede wszystkim do komunalnej infrastruktury technicznej),
- sukcesu społecznego (który uwzględnia szeroko rozumiane polityki społeczne, np. wyniki edukacyjne, ale także polityki związane z ochroną środowiska czy lokalnym transportem publicznym).

Wysokie 70 miejsce gminy Świerklaniec wśród wszystkich gmin wiejskich w Polsce pokazuje tendencję wzrostową w zestawieniach publikowanych na koniec kadencji samorządu. W kadencji 2002–2006 było to 1587 miejsce, 2006–2010 - 428 miejsce, 2009–2013 - 340 miejsce, a 2013–2017 - 223 miejsce. Warto też podkreślić, że w zestawieniu gmin wiejskich Świerklaniec zajmuje 8 miejsce w województwie śląskim i 1 w powiecie tarnogórskim.
Wysokie miejsca w zestawianiach są dowodem na to, że systematyczne, zaplanowane działania i kontynuacja przynoszą w samorządzie efekty.

Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota to dwutygodnik wydawnictwa Municipium SA. który ukazuje się od 1990 r. Jest najważniejszym w kraju pismem adresowanym do wszystkich osób związanych z pracą w samorządzie lokalnym. Autorami rankingu są pracownicy naukowi:
Paweł Swianiewicz - profesor ekonomii, kierownik Zakładu Studiów Społeczno-Ekonomicznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
Julita Łukomska - adiunkt w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *