słabe przelotne opady deszczu
20°
19°
piątek
Informacja dotycząca usług świadczonych przez Pocztę Polską S.A. na terenie Gminy Świerklaniec
21 lutego 2022 r. | 06:16
0

W związku z zapytaniami kierowanymi do Urzędu Gminy Świerklaniec, w kwestii działania placówki Poczty Polskiej S.A. w Świerklańcu (jedynej na terenie Gminy Świerklaniec) dostarczania przesyłek pocztowych na terenie naszej gminy oraz obsługi w placówce informujemy:

 

W ostatnim czasie otrzymujemy sporo interwencji, skarg i wniosków zaniepokojonych Mieszkańców Gminy Świerklaniec, dotyczących opóźnień w dostarczaniu listów i przesyłek pocztowych przez placówkę pocztową w Świerklańcu oraz samego funkcjonowania tej placówki. Mieszkańcy proszą Urząd Gminy o podjęcie działań w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz usprawnieniu obsługi.

Oświadczamy, że placówka Poczty Polskiej S.A. w Świerklańcu nie jest w żaden sposób podległa Urzędowi Gminy Świerklaniec. Jest to instytucja niezależna działająca w formie spółki akcyjnej, której założycielem i jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Tak samo, jak Mieszkańcy, jesteśmy tylko klientami Poczty Polskiej S.A.

Z racji, że Urząd Gminy Świerklaniec i podległe mu jednostki organizacyjne również korzystają z usług Poczty Polskiej S.A., a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, zwróciliśmy się pisemnie do oddziału wojewódzkiego Poczty Polskiej S.A. w Katowicach oraz centrali Poczty Polskiej S.A. w Warszawie z prośbą o rozeznanie i wyjaśnienie sytuacji związanej m.in. z opóźnieniami w doręczaniu przesyłek pocztowych na terenie Gminy Świerklaniec, nieodbieraniem połączeń telefonicznych przez pracowników poczty, w tym również zwiększenie nadzoru nad podległymi pracownikami. Zwrotną informację z Poczty Polskiej S.A. o interwencji i podjętych decyzjach w celu usprawnienia pracy przekażemy wszystkim zainteresowanym Mieszkańcom niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi.

Informujemy również, że w miesiącach styczniu i lutym br., Urząd Gminy Świerklaniec wysłał za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. decyzje podatkowe do Mieszkańców gminy, które to zobowiązany jest doręczyć zgodnie z trybem i sposobem określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. W przypadku, gdybyście Państwo nie otrzymali przesyłki z decyzją podatkową do 15 marca 2022r. prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Świerklaniec. Jednocześnie informujemy, że wiadomość o poborze pierwszej raty podatku od nieruchomości za 2022 rok za pośrednictwem Inkasentów / Sołtysów przekażemy Państwu w pierwszym tygodniu marca br.

Tak, jak i Państwo mamy nadzieję, że opisana sytuacja z Pocztą Polską S.A. ma charakter przejściowy i zostaną podjęte niezwłocznie działania w usprawnieniu obsługi Mieszkańców, aby podobne okoliczności nie miały miejsca w przyszłości.

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *