bezchmurnie
16°
11°
poniedziałek
Informacja o sesji Rady Gminy Świerklaniec
22 stycznia 2024 r. | 08:10
0

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje LXXXIX sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na czwartek 25 stycznia 2024 r. o godz. 14.30 w Pałacu Kawalera w Świerklańcu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 707 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 708 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 709 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.75.2023 z dnia 3 stycznia 2024 r.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 710 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Świerklaniec na I półrocze 2024 roku.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 711 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Świerklaniec na rok 2024.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 712 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2024 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 713 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2024-2038.
10. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z działalności Komisji w II półroczu 2023 r.
11. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
12. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
13. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29.12.2023 r.
14. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
15. Zakończenie.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *