bezchmurnie
19°
17°
wtorek
Informacja o sesji Rady Gminy Świerklaniec
26 lutego 2024 r. | 17:59
0

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje XC sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na środę 28 lutego 2024 r. o godz. 14.30 w Pałacu Kawalera w Świerklańcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie w roku 2023.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania podatków za 2023 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 714 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXII/528/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Gminy Świerklaniec w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 715 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerklaniec na rok 2024.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 716 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2024-2038
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 717 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2024 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 718 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie nie ujętym w planie pracy na 2024 rok.
 10. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 12. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25.01.2024 r.
 13. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
 14. Zakończenie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *