bezchmurnie
wtorek
Informacja o sesji Rady Gminy Świerklaniec i komisjach
29 marca 2022 r. | 07:00
0

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje LVIII sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na czwartek 31 marca 2022 r. o godz. 14.30 w trybie zdalnym. Sesja dostępna będzie na stronie esesja.tv.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 453 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 454 w sprawie zbycia nieruchomości.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 455 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 456 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2022 - 2037.
 7. Informacja Wójta Gminy o stanie inwestycji związanej z budową kanalizacji na terenie Gminy Świerklaniec.
 8. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 24.02.2022 r.
 9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 11. Informacja na temat pomocy udzielanej przez Gminę Świerklaniec obywatelom Ukrainy w związku        z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 12. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
 13. Zakończenie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *