bezchmurnie
17°
13°
czwartek
Informacja o sesji Rady Gminy Świerklaniec i komisjach
21 lipca 2023 r. | 07:00
0

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje LXXXI sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na środę 27 lipca 2023, na godz. 14:30 w Pałacu Kawalera w Świerklańcu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie nowo wybranego Radnego.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 620 w sprawie zbycia nieruchomości.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 621 w sprawie zamiany nieruchomości.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 622 w sprawie przyjęcia Programu Redukcji Ubóstwa Energetycznego w Gminie Świerklaniec.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 623 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 624 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydacie na ławnika.
9. Rozpatrzenia projektu uchwały nr 625 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2023- 2038.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 626 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
11. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z działalności Komisji w I półroczu 2023 r.
12. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29.06.2023 r.
13. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
14. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
15. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
16. Zakończenie.

Materiały

Informacja o komisji
Informacja o komisjiDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *