mgła
poniedziałek
Informacja o sesji Rady Gminy Świerklaniec i komisjach (tryb zdalny)
30 marca 2021 r. | 07:10
0

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec XLII sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na środę 31 marca 2021 r. o godz. 15.00 w trybie zdalnym. Sesja dostępna będzie na stronie esesja.tv.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 320 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Świerklańcu.
4.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 321 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy części wydatków z budżetu gminy Świerklaniec.
5.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 322 w sprawie zbycia nieruchomości.
6.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 323 w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świerklaniec”.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 324 w sprawie przekazania do zaopiniowania przez organ regulacyjny projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świerklaniec.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 325 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/272/20 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Świerklaniec.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 326 w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach wyrażonego w Uchwale Nr XXXI/347/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. dotyczącego wpisania do ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów „Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach oraz systemu gospodarowania wodami podziemnymi” – zabytku wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
10.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 327 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
11.    Rozpatrzenie projektu uchwały nr 328 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2021-2037.
12.    Informacja Wójta Gminy o stanie inwestycji związanej z budową kanalizacji na terenie Gminy Świerklaniec.
13.    Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25.02.2021 r.
14.    Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
15.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
16.    Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
17.    ZakończenieDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *