bezchmurnie
16°
14°
piątek
Informacja o sesji Rady Gminy Świerklaniec i komisjach (tryb zdalny)
26 stycznia 2022 r. | 18:44
0

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje LVI sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na czwartek 27 stycznia 2022 r. o godz. 14.30. Ze względu na sytuację pandemiczną zarówno sesja jak i komisje odbędą się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 425 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świerklaniec.
 4. Rozpatrzenia projektu uchwały nr 426 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 427 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 428 w sprawie zbycia nieruchomości.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 429 w sprawie zbycia nieruchomości.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 430 w sprawie zbycia nieruchomości.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 431 w sprawie zbycia nieruchomości.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 432 w sprawie zbycia nieruchomości.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 433 w sprawie zbycia nieruchomości.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 434 w sprawie zbycia nieruchomości.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 435 w sprawie zbycia nieruchomości.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 436 w sprawie zbycia nieruchomości.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 437 w sprawie zbycia nieruchomości.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 438 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 439 w sprawie Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 440 w sprawie rozpatrzenia petycji.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 441 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 442 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2022 – 2037.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 443 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/65/19 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/21/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/367/18 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec”.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 444 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Świerklaniec na 2022 rok.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 445 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Świerklaniec na rok 2022.
 24. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z działalności Komisji w II półroczu 2021 r.
 25. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30.12.2021 r.
 26. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
 27. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 28. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
 29. Zakończenie.

Transmisja komisji i sesji odbędzie się na stronie esesja.tv.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *