bezchmurnie
19°
15°
sobota
dav
Informacja o sesji Rady Gminy Świerklaniec i komisjach (tryb zdalny)
24 listopada 2020 r. | 18:31
0

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec zwołuje XXXVI sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji na czwartek 30 listopada 2020 r. o godz. 15.00 w trybie zdalnym. Sesja dostępna będzie na stronie esesja.tv.

Zawiadomienie
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
zwołuję
XXXVI sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji
na czwartek 30 listopada 2020 r. o godz. 15.00
w trybie zdalnym

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 271 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2030.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 272 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Świerklaniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 273 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 274 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 275 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 276 w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Świerklaniec dla uzdolnionych uczniów.
 9. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29.10.2020 r.
 10. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 12. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
 13. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec

Jarosław WasążnikDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *