bezchmurnie
wtorek
Kolejne miliony na infrastrukturę sanitarną w gminie Świerklaniec
21 lutego 2024 r. | 21:00
0

Gminie Świerklaniec przyznano rekordowe dofinansowanie unijne, które wynosi niemal 77 milionów złotych! To najwięcej w historii. Dotyczy ono projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec”.

Wniosek, który złożyła gmina Świerklaniec w 2023 roku został oceniony najwyżej ze wszystkich. Jest już zatwierdzony i wybrany do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 poprzez Uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego nr 205/484/VI/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. Oprócz tego gmina pozyskała także środki z Rządowego Programu Polski Ład, co będzie stanowiło część wkładu własnego potrzebnego do realizacji projektu.

Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec” dotyczy dokończenia budowy w miejscach, w których sieć kanalizacyjna nie powstała podczas realizacji pierwszego projektu, a w których jest możliwa do zrealizowania. Największy zakres prac (9 na 12 km sieci) dotyczyć będzie sołectwa Nowe Chechło, gdzie przewidziane do budowy kanalizacji będą posesje przy ulicach: Powstańców, Leśnej, Skowronków,  Szpaków, Jaśminowej, Grzybowej, Astrów, Brata Alberta i Lasowickiej. W ramach projektu będzie wybudowane także 3,5 km sieci wodociągowej. Rozbudowana zostanie również gminna oczyszczalnia ścieków przy ul. Wiosennej w Świerklańcu. Ze względu na duży wzrost infrastruktury (od 2020 do 2025 roku będzie to ponad 50 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej), aby system był w pełni sprawny, muszą zwiększyć się możliwości przerobowe oczyszczalni. W ramach zadania powstanie także inteligentny system w zakresie zarządzania siecią wodociągową oraz kanalizacyjną. Wdrożone rozwiązania będą wykraczały poza standardowy pomiar i monitoring sieci. W ramach systemu przewiduje się m.in. rozwiązania zwiększające oszczędność wody, monitorowanie przecieków i strat wody z sieci wodociągowych, zapobieganie infiltracji wód gruntowych oraz monitorowanie ewentualnych wycieków do środowiska.

W zakres projektu wchodzą także działania edukacyjne dla mieszkańców, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Między innymi na terenie oczyszczalni powstanie ścieżka edukacyjna, której celem będzie promowanie szacunku dla środowiska naturalnego, pokazanie obiegu wody w przyrodzie oraz wskazanie prawidłowego korzystania z kanalizacji sanitarnej.
- Te pieniądze, to możliwość kontynuacji wielkich inwestycji infrastrukturalnych w naszej gminie. Tak pokazujemy, że potrafimy skutecznie sięgać po zewnętrzne środki, z powodzeniem je wykorzystać, poprawiając przy tym komfort życia mieszkańców i dbając o środowisko naturalne. To jest dowodem na to, że systematyczne, zaplanowane i konsekwentne działania oraz kontynuacja - przynoszą w samorządzie pozytywne efekty – powiedział Wójt Gminy Świerklaniec Marek Cyl.

Całkowity koszt wykonania projektu szacowany jest na 93 miliony złotych.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *