bezchmurnie
środa
Konsultacje w sprawie funkcjonowania ZOZ-u w Świerklańcu w okresie pandemii COVID-19.
03 sierpnia 2021 r. | 07:00
0

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie oceny funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu w okresie pandemii COVID-19.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/268/08 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 września 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świerklaniec, na wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Wójt Gminy Świerklaniec zarządził przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Świerklaniec w sprawie oceny funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu w okresie pandemii COVID-19.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach od 2 sierpnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w trybie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego, dostępnego w:

  • 1. Urzędzie Gminy Świerklaniec, ul. Młyńska 3 42 -622 Świerklaniec
  • 2. Urzędzie Stanu Cywilnego w Świerklańcu, ul. Parkowa 32 42-622 Świerklaniec
  • 3. Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu, ul. Oświęcimska 13 42-622 Świerklaniec
  • 4. Gminnej Bibliotece Publicznej z siedzibą w Świerklańcu, ul. Górna 33 42-622 Świerklaniec
  • 5. Ośrodku Zdrowia w Nakle Śląskim, ul. Dworcowa 3 42-620 Nakło Śląskie
  • 6. Gminnym Ośrodku Kultury w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śląskim, ul. Główna 52 42-620 Nakło Śląskie

Formularz można również pobrać na stronie Urzędu Gminy Świerklaniec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerklaniec

Materiały

https://bip.swierklaniec.pl/m,1099,konsultacje-z-mieszkancami-w-sprawie-oceny-funkcjonowania-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-z.htmlDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *