bezchmurnie
wtorek
Marek Cyl wraca do pracy
22 kwietnia 2020 r. | 07:00
0

Szanowni Mieszkańcy

W związku z uzyskaniem przeze mnie dwukrotnie ujemnego testu badania na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 wróciłem już do pracy w Urzędzie Gminy Świerklaniec. Jestem już po kilku ważnych rozmowach, m.inn. z p. Skarbnik, p. Sekretarz i p. Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych. Rozmawialiśmy o tym, co się działo podczas mojej nieobecności w urzędzie i o przyszłości. Zapadły ważne decyzje, które wraz z innymi informacjami przekazuję Wam poniżej:

• Utrzymany został obecny system pracy (z wyłączeniem bezpośredniego kontaktu) w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach; na razie do końca kwietnia, później w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej podejmę stosowne decyzje.
• Dokładnie analizujemy dochody naszej Gminy. Mogę już dziś napisać, że sytuacja wywołana pandemią dotyka samorządy, bo zaobserwowaliśmy obniżenie się wysokości środków, które dostajemy z budżetu państwa w ramach naszego udziału w podatku od PIT i CIT, w porównaniu do podobnego okresu w ubiegłym roku. Ta sytuacja będzie na pewno miała swój wpływ na funkcjonowanie i sytuację finansową jednostek gminnych.
• Zdecydowaliśmy, że na razie wstrzymujemy rozpoczęcie realizacji wszystkich inwestycji i innych działań, finansowanych tylko i wyłącznie z budżetu Gminy. Do wszystkich inwestycji będziemy podchodzić indywidualnie, ustalając zasadność ich rozpoczęcia. Dla mnie i moich współpracowników priorytetem będą inwestycje już rozpoczęte, wieloletnie oraz inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych np. UE, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii czy ze wsparciem z budżetu państwa. Decyzje w sprawie realizacji inwestycji oraz zadań z Funduszu Sołeckiego 2020 i Budżetu Partycypacyjnego 2020 będą podejmowane po konsultacjach z Radnymi i Sołtysami.
• Wnioski, które wpłynęły do Urzędu Gminy o umorzenie, rozłożenie na raty, bądź zawieszenie podatku od nieruchomości i czynszu oraz opłat eksploatacyjnych za lokale komunalne są już rozpatrywane indywidualnie.
• Ze względu na zakaz zgromadzeń w kwietniu nie odbędą się Zebrania Wiejskie w sołectwach. Nie wykluczone, że spotkamy się na nich dopiero jesienią. Wstrzymane są także publiczne dyskusje związane z wyłożeniem kolejnych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
• Po konsultacjach, podjąłem decyzję o odwołaniu najważniejszej gminnej imprezy kulturalnej planowanej w czerwcu tj. VI Dni Gminy Świerklaniec wraz z imprezami towarzyszącymi, które miały się odbyć w Nowym Chechle. Odsunięta w czasie lub zawieszona jest organizacja pozostałych imprez kulturalnych i sportowych, również tych gdzie gmina miała być partnerem lub współorganizatorem. Chodzi np. o Bieg Charytatywny Auchan w Parku w Świerklańcu, 105 lecie OSP w Nakle Śląskim, 100 lecie LKS Orzeł Nakło Śląskie. Odwołane są też wszystkie imprezy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury np. koncerty z cyklu Cztery Pory Roku z Pałacem Kawalera czy tradycyjny koncert w weekend majowy w amfiteatrze w Parku w Świerklańcu. Jeżeli warunki pozwolą, zostaną one zorganizowane w terminie późniejszym. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji, co później zaplanowanych imprez: tradycyjnego już biegu „Piona Gwidona” planowanego na lipiec, „Gminnych Dożynek” planowanych na początek września i „Staropolskiego Hubertusa” planowanego na październik.
• W zakresie realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, firma Remondis wywozi śmieci zgodnie z harmonogramem i odbieranie odpadów zmieszanych i segregowanych pozostaje bez zmian, w zaplanowanych wcześniej terminach. Wyjątek dotyczy zbiórki odpadów wielkogabarytowych, które w tym roku po raz pierwszy mają być odbierane spod posesji Mieszkańców. Prawdopodobny termin wykonania tej usługi, to lato lub jesień br. Mamy też dużo zapytań o funkcjonowanie naszego PSZOK-u przy ul. Wiosennej w Świerklańcu. Szczególnie chodzi o odpady remontowo-budowlane, odpady zielone i wielkogabarytowe. Prowadzimy intensywne rozmowy z firmą Remondis w tym temacie i o efektach poinformujemy Was w tym tygodniu. Były też pytania o Cmentarz Komunalny, dlatego jasno informuję, że nie planujemy ograniczenia dostępu do Cmentarza Komunalnego w Nakle Śląskim.
• Odnośnie remontu dróg gruntowych i asfaltowych, to jesteśmy na etapie końcowym i wkrótce będziemy podpisywać umowy. Niewykluczone, że prace remontowe rozpoczną się jeszcze przed weekendem majowym.
• Dotarły do mnie pytania, czy będziemy wyłączać oświetlenie uliczne w nocy? Na razie nie podjąłem takiej decyzji, choć nie wykluczone, że w przyszłości, ze względu na oszczędności, jakieś ograniczenia w tym zakresie mogą się pojawić.
• Sytuacja w której się znajdujemy i która nas wszystkich dotyka nie pozostaje bez wpływu na strategiczne inwestycje gminne. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w naszej gminie jest na etapie projektowania. Przed wybuchem pandemii udało się złożyć do Starostwa Powiatowego wniosek o pozwolenie na budowę tzw. tranzytu. Mamy już to pozwolenie i czekamy tylko na jego uprawomocnienie. W maju będziemy ogłaszać przetarg na ten zakres prac. W odniesieniu do pozostałych projektów, ze względu na ograniczenia w kontaktach i przemieszczaniu się (pracownicy firmy projektującej nie mogą np. zbierać zgód na przebieg i podłączenie kanalizacji), na pewno będzie konieczne wydłużenie terminów realizacji.
• Po ustaleniach z Jarosław Wasążnik - Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec informuję, że najbliższa sesja Rady jest planowana na dzień 30.04.2020r., w trybie zdalnym. Teraz w Urzędzie trwają przygotowania do tego, aby w takiej formule sesję przeprowadzić.

Będę Państwa sukcesywnie informować, co się dzieje i jakie decyzje podejmujemy w Urzędzie Gminy w tych trudnych dla nas wszystkich czasach.

Z poważaniem
Marek CylDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *