mgła
poniedziałek
Mobilny Urzędnik pomoże w sprawach urzędowych
18 marca 2022 r. | 07:00
0

Wychodząc naprzeciw szczególnym potrzebom osób z niepełnosprawnościami, osłabionymi chorobami, osób zależnych i starszych, które z powodów zdrowotnych mają ograniczone możliwości poruszania się i nie mogą dotrzeć do Urzędu Gminy Świerklaniec, wprowadziliśmy nową usługę zwaną „Mobilnym Urzędnikiem”.

Oprócz osób niepełnosprawnych, chorych, osób zależnych powyżej 15 roku życia i starszych powyżej 65 roku życia z usługi świadczonej przez Mobilnego Urzędnika mogą skorzystać także mieszkańcy gminy Świerklaniec:
- sprawujący faktyczną opiekę nad osobami starszymi, nad osobami zależnymi oraz opiekunowie pieczy zastępczej,
- będący w sytuacji życiowej lub zdrowotnej która uniemożliwia osobistą obecność w urzędzie.

Mobilnymi urzędnikami są pracownicy Urzędu Gminy Świerklaniec, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych obsługują osoby o szczególnych potrzebach poza siedzibą urzędu.
Z takiej usługi może skorzystać osoba, która ze względu na swoje cechy albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

W zakresie usługi mieści się wizyta pracownika Urzędu Gminy Świerklaniec w miejscu świadczenia usługi, podczas której Mobilny Urzędnik:
- udzieli pomocy w wypełnianiu wniosku, deklaracji lub innego formularza,
- udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą,
- przyjmie wypełnione i podpisane dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami i dostarczy je do kancelarii Urzędu w dniu ich otrzymania,
- wyda stosowne dokumenty, jeżeli nie mogą być one wysłane pocztą.

Należy pamiętać, że usługa świadczona jest wyłącznie w granicach administracyjnych gminy Świerklaniec.
Aby skorzystać z usługi należy dokonać zgłoszenia:
•    telefonicznie pod numerem 32 284 74 00 - zgłoszenia są przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu
•    lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@ugswierklaniec.pl.
Zgłoszenie może być dokonane przez osobę zainteresowaną lub też za pośrednictwem jej opiekuna.
W zgłoszeniu należy podać:
•    imię i nazwisko Klienta,
•    rodzaj sprawy,
•    adres realizacji usługi,
•    numer telefonu do kontaktu.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *