zachmurzenie umiarkowane
środa
Nowe przepisy ruchu drogowego. Już nie musisz mieć przy sobie prawa jazdy
04 grudnia 2020 r. | 16:29
0

Dzisiaj weszła w życie nowelizacja prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami, kierujący pojazdami nie będą musieli mieć przy sobie prawa jazdy. Nie trzeba będzie również wymieniać dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki. Nowe prawo umożliwia także zachowanie dotychczasowego polskiego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu.

Zgodnie z nowymi przepisami podczas kierowania pojazdem, nie trzeba mieć przy sobie prawa jazdy. Ustawodawca miał na myśli polskie prawo jazdy. Obcokrajowcy oraz Polacy, którzy mają wydany taki dokument poza granicami kraju, są zobowiązani mieć go przy sobie i okazywać go na żądanie uprawnionego organu. Policjant podczas kontroli drogowej zweryfikuje nasze uprawnienia w Centralnej Ewidencji Kierowców, a tożsamość kierowcy potwierdzi w Rejestrze Dowodów Osobistych.

W przypadku, kiedy zostanie zatrzymane prawo jazdy, pozwolenie czasowe, dowód rejestracyjny lub profesjonalny dowód rejestracyjny, policjant wydaja kierowcy pokwitowanie zatrzymania takiego dokumentu. Podczas ewentualnej kontroli drogowej w okresie obowiązywania upoważnienia do kierowania pojazdem, kierujący będzie musiał mieć przy sobie pokwitowanie zatrzymania danego dokumentu i okazać je na żądanie policjanta dokonującego kontroli.

Będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne. Oznacza to, że przy zmianie pojazdu nie będzie trzeba ubiegać się o nowe tablice rejestracyjne. Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z właściwymi przepisami wykonawczymi oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne.

Uwaga! Przepis wejdzie w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu.

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, zabrania się m.in. umieszczania na pojeździe tablic (tablicy) rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone. Utrzymywanie tablic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienie ich czytelności jest obowiązkiem kierującego pojazdem.

Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki. W przypadku, kiedy w dotychczasowym dowodzie rejestracyjny zostały wypełnione wszystkie rubryki przewidziane do wpisania terminu następnego badania technicznego, nie mamy obowiązku wymieniać dowodu rejestracyjnego pojazdu. Oczywiście jeśli ktoś będzie chciał, będzie taka możliwość aby wymienić dowód rejestracyjny na nowy dokument.

Uprawniony diagnosta po wykonaniu badania technicznego pojazdu wyda zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. Oczywiście, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym jest wolne miejsce, kolejny termin badania technicznego diagnosta wpisze w odpowiedniej rubryce po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania technicznego pojazdu.

Samochód osobowy będzie można czasowo wycofać z ruchu. Właściciel pojazdu osobowego może wycofać czasowo pojazd z ruchu na okres 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu, składając stosowny wniosek w urzędzie. Może to jednak zrobić w sytuacji, kiedy pojazd ten wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej. Właściciel będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przywrócenie pojazdu będzie się wiązało z przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie. Ta zmiana pozwoli właścicielowi naprawianego i czasowo wycofanego pojazdu ograniczyć koszty ubezpieczenia.

Uwaga! Przepisy wejdą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego.

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego przez stacje kontroli pojazdów. Obywatel, po przeprowadzeniu badania technicznego, nie będzie musiał zwracać się, jak obecnie, do organu, który wydał dokument, albo organu, który go zatrzymał, ponieważ diagnosta będzie mógł dokonać zwrotu w ramach przeprowadzonego badania.

Źródło: KPP Tarnowskie Góry

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *