słabe przelotne opady deszczu
20°
19°
piątek
Obwodnica Nakła Śląskiego i Świerklańca nie odetnie Nowego Chechła od Zalewu!
28 października 2021 r. | 07:12
0

Po interwencji wójta gminy Świerklaniec Marka Cyla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zrezygnowała z kontrowersyjnego wariantu przebiegu obwodnicy, który odcinałby tereny rekreacyjne Zalewu Nakło-Chechło od zabudowań sołectwa Nowe Chechło. Gmina Świerklaniec otrzymała oficjalne pismo w tej sprawie.

W czerwcu 2020 roku stało się jasnym, że w przyszłych latach powstanie obwodnica Nakła Śląskiego i Świerklańca. Była to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców, bo ruch ciężkich samochodów zostanie dzięki temu wyprowadzony z DK 78 (Tarnogórska w Świerklańcu, Główna w Nakle Śląskim). Kontrowersje wzbudził jednak jeden z wariantów przebiegu drogi – tzw. wariant czerwony, który odcinałaby Zalew Nakło-Chechło od zabudowań Nowego Chechła. W tej sprawie zareagował wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl, który wystosował do GDDKiA pismo z argumentami przeciw powstaniu obwodnicy w takim wariancie. Generalna Dyrekcja odpowiedziała, że rezygnuje z dalszych prac koncepcyjno-analitycznych dotyczących tego wariantu już w początkowej fazie projektu.

Przypomnijmy, że czerwcu 2020 roku w Urzędzie Gminy Świerklaniec gościł wiceminister infrastruktury Pan Rafał Weber, który podpisał program inwestycji dla budowy obwodnicy miejscowości Nakło Śląskie i Świerklaniec. Podpisany przez ministra dokument określał cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. Wskazywał również źródła finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. Następnie w maju 2021 roku odbyło się podpisanie umowy na realizację obwodnicy. Kiedy gminie zostały przedstawione cztery wersje przebiegu drogi, odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Świerklaniec. Wtedy Radni nie zgodzili się na przebieg obwodnicy między Nowym Chechłem a Zalewem Nakło-Chechło.
- Reagujemy na bardzo wstępnym etapie projektowania drogi, aby już teraz wyeliminować niepotrzebne niepokoje i napięcia – pisał wówczas Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec Jarosław Wasążnik.

Urząd Gminy Świerklaniec wystosował na początku września 2021 roku pismo do GDDKiA, w którym argumentował negatywne skutki przebiegu obwodnicy w wariancie czerwonym. Wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl poruszał także temat przebiegu obwodnicy Nakła Śląskiego i Świerklańca podczas konsultacji z Mieszkańcami w trakcie Zebrań Wiejskich.

Wreszcie 22 października br. Generalna Dyrekcja odpowiedziała, że widząc negatywny odbiór proponowanego wariantu czerwonego, wyrażany zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego jak i lokalną społeczność (ze względu na przebieg przez tereny rekreacyjne) rezygnuje z prac nad tym wariantem już w początkowej fazie projektu.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *