bezchmurnie
19°
15°
sobota
Od 1 lipca zamiany w zasadach odbioru śmieci i zmiana stawki
28 czerwca 2022 r. | 07:00
0

Od 1 lipca br. wzrośnie dla mieszkańców gminy Świerklaniec koszt wywozu i zagospodarowania odpadów, chociaż patrząc na galopujące ceny, drożej będzie tylko nieznacznie.

Opłata za śmieci wynosić będzie 39 zł za osobę na miesiąc, czyli o 3 zł więcej niż do tej pory. Jest to podwyżka na poziomie nieco ponad 8%, podczas gdy podana przez GUS inflacja w ujęciu rocznym w maju 2022 wyniosła prawie 14%. Od 1 lipca 2022 r. zmianie ulegną także zasady odbioru bioodpadów. Stosowane do tej pory brązowe worki na bioodpady zastąpią brązowe pojemniki z napisem "Bio". Wielkość pojemnika uzależniona będzie od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Dlaczego zmieni się cena za odbiór odpadów?

Według szacunków Urzędu, gmina dopłaci do wywozu śmieci. Biorąc pod uwagę bardzo duże ilości odpadów, które powstają w naszych gospodarstwach domowych, koszt odbioru odpadów, tak, aby system sam się bilansował, powinien wynieść nawet 44 zł na osobę. Mając jednak na uwadze obecną trudną sytuację i rosnącą cały czas rosnącą inflację zdecydowano, że stawka zostanie podwyższona tylko nieznacznie. Gmina będzie musiała pokryć część kosztów, które nie znajdą się w ustalonej opłacie. W czasie, kiedy Urząd realizuje największą i najbardziej kosztowną inwestycję w ostatnich latach, czyli budowę kanalizacji sanitarnej, nie jest możliwe pozostawienie stawki opłaty na dotychczasowym poziomie. Wiązałoby się to z koniecznością dopłaty do systemu ponad 2 mln zł. W 2021 roku średnia waga odpadów przypadająca na jednego mieszkańca gminy Świerklaniec wyniosła 525 kg, podczas gdy wg danych GUS w Polsce średnia ilość odpadów na mieszkańca wyniosła 350 kg. Niestety produkujemy bardzo dużo śmieci, a to ma wpływ na koszty.
Ponadto po przeprowadzonym przetargu, w którym ofertę złożyła jedynie firma REMONDIS Tarnowskie Góry, gmina będzie rozliczać się za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców według nowych zaoferowanych w przetargu stawek opłat za poszczególne frakcje odpadów. Niestety zasadniczo ceny te wzrosły. Za odbiór odpadów zmieszanych o 12%,  tworzyw sztucznych o 21,5% , a szkła aż o 44,5%.
Na konieczność zmiany stawek opłat złożyły się także inne czynniki. Obowiązująca od początku 2021 roku stawka opłaty za odbiór odpadów, czyli 36 zł za osobę, okazała się niewystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami przez gminę. Różnica pomiędzy tymi kosztami, a sumą wpłat od mieszkańców z tytułu opłaty za odbiór śmieci wyniosła ponad 442 tysiące zł. Taką kwotę gmina musiała dopłacić. Na czteroosobową rodzinę, to ponad 150 zł. dopłaty rocznie. Niestety wzrosty cen towarów czy usług są w ostatnim okresie codziennością. Wpływ na to mają m. in. kolosalne podwyżki cen energii, najbardziej dotkliwe dla przedsiębiorców, podwyżki cen gazu oraz oczywiście historycznie wysokie ceny paliw.
Warto podkreślić, że utrzymana została bardzo wysoka ulga dla mieszkańców, którzy zdecydują się kompostować bioodpady powstające na nieruchomościach w przydomowych kompostownikach. Wynosi ona 6 zł na osobę i jest najwyższą taką ulgą w naszym województwie. Zachęcamy Państwa do zagospodarowania odpadów bio na swoich posesjach w kompostownikach. Spowoduje to bardziej ekologiczne zachowanie, zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych do recyklingu, a w przyszłości pozwoli ograniczyć wzrost kosztów.
Każdy mieszkaniec gminy, który deklaruje odbiór odpadów otrzyma w najbliższym czasie stosowne zawiadomienie pisemne o podwyżce stawek.

Zamiast brązowych worków - pojemniki na odpady "bio".

Od 1 lipca 2022 r. zmianie ulegają także zasady odbioru bioodpadów. Stosowane do tej pory brązowe worki na bioodpady zastąpią brązowe pojemniki z napisem „Bio”. Wielkość pojemnika uzależniona będzie od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.
W domach jednorodzinnych zamieszkanych do 5 osób pojemność kubła wyniesie 120 l, a powyżej 5 osób pojemność kubła wyniesie 240 l. W zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej na jedną zamieszkałą osobę przypadnie 10 litrów pojemności kubła jednak nie mniej, niż jeden kubeł o pojemności 120 litrów. Częstotliwość odbioru bioodpadów nie ulega zmianie. Zmiana zasad w odbiorze śmieci dotyczyć będzie tylko tych mieszkańców, którzy nie korzystają z ulgi za kompostowanie odpadów. Ulga ta będzie w dalszym ciągu utrzymana i wynosić będzie 6 zł na jedną osobę na miesiąc.
Przywrócona zostaje możliwość oddawania bioodpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świerklańcu przy ul. Wiosennej. Bez ponoszenia dodatkowych kosztów właściciele nieruchomości będą mogli oddać przez cały rok bioodpady w ilości 50 kg na rok z nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej lub z lokalu w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej. W przypadku przekroczenia określonego limitu 50 kg, będzie możliwość oddania nadmiaru bioodpadów za dodatkową opłatą. Opłata wynosić będzie 900 zł/tonę, przy czym za każde rozpoczęte 10 kg naliczona zostanie opłata w wysokości 9 zł.
Ponadto wprowadzona zostaje możliwość dodatkowego odbioru bioodpadów bezpośrednio spod posesji w specjalnie oznaczonych workach. W Urzędzie Gminy Świerklaniec będzie można zakupić worek na bioodpady o pojemności 120 litrów w cenie 19 zł za sztukę. Zapełniony worek będzie odbierany przez firmę Remondis w terminach wynikających z harmonogramu odbioru bioodpadów.
Przypominamy, że do brązowego pojemnika wrzucamy: obierki oraz resztki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty, resztki jedzenia, zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, trociny i korę drzew. Do pojemnika na bioodpady nie wolno wrzucać: mięsa, kości oraz tłuszczów, ziemi, kamieni, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego oraz innych odpadów komunalnych.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *