bezchmurnie
19°
17°
czwartek
Ograniczenie niskiej emisji
07 maja 2021 r. | 07:00
0

Ogłoszenie o naborze w ramach "Programu Ograniczenia Emisji na terenie gminy Świerklaniec etap VII rok 2021" w dniach 4.05.2021 – 11.05.2021 r.

W dniach 4.05.2021 - 11.05.2021 zapraszamy do składania wniosków o udział w "Programie Ograniczenia Emisji na terenie gminy Świerklaniec etap VII rok 2021".

Ze względu na obostrzenia związane z Pandemią COVID-19:

 1. W dniu 4.05.2021 r. nabór zostanie przeprowadzony w Gminnym Ośrodku Kultury w Nakle Śląskim w godzinach od 7.30 do 15.30.
 2. Od dnia 5.05.2021 do dnia 11.05.2021 r. nabór będzie odbywał się w Urzędzie Gminy w Świerklańcu w godzinach pracy Urzędu.
 3. Strony będę przyjmowane pojedynczo z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
 4. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem zawierającym: imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres zamieszkania w terminie i miejscu wyznaczonym w ogłoszeniu.
 5. Wniosków nie należy wrzucać do urny.
 6. Wniosek musi zostać przyjęty przez pracownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Świerklańcu. Na kopercie musi zostać nadana pieczęć z datą wpływu oraz numer wniosku, z którym został przyjęty.
 7. Wnioski nie będę weryfikowane w momencie ich składania.
 8. Wniosek winien być kompletny, prawidłowo wypełniony, podpisany i posiadający wymagane załączniki zgodnie z „Regulaminem określającym zasady wymiany źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych w ramach Programu ograniczenia emisji na terenie Gminy Świerklaniec  etap VII  2021 rok” zatwierdzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Świerklaniec nr 0050.69.2021 z dnia 16.04.2021 r. Wnioski niekompletne będą podlegały jednorazowemu uzupełnieniu. W przypadku nie uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, wniosek będzie podlegał odrzuceniu.
 9. Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich wpływu i realizowane do wyczerpania środków budżetu Gminy przeznaczonych na dotację w danym roku kalendarzowym.
 • Uwaga!

Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Świerklaniec, którzy są zainteresowani udziałem w Programie Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Świerklaniec planowanym w 2021 roku i będą składali wnioski w zakresie wymiany starego nieekologicznego kotła na paliwo stałe (węgiel) na kocioł kondensacyjny gazowy, żeby już teraz zwracać się do gazowni o wydanie  warunków przyłącza i wstępnie być przygotowanym do wykonania projektów wewnętrznej instalacji gazowej. Prośba kierowana jest tym, że średni czas licząc od weryfikacji mieszkańca
i zakwalifikowania do Programu do podpisania umowy trójstronnej w zakresie wymiany węgiel – gaz  wraz z uzyskaniem pozwolenia wydanego przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach wynosi średnio od 3 do 3,5 miesiąca.

Planowany termin ostatnich montaży kotłów to październik 2021.

 • Informacja dla Wykonawców

Nabór na Wykonawców w ramach POE 2021 dostępny jest na stronie niskaemisja.ekoscan.pl.

Materiały

Regulamin POE
Regulamin.pdf 10.83MB
Wniosek POE
WNIOSEK.pdf 0.11MB
Pełnomocnictwo
Pełnomocnictwo.pdf 0.14MB
Oferta wykonawcy
Oferta​_Wykonawcy.pdf 0.14MB
Ogłoszenie o naborze POE - skan
Ogłoszenie​_o​_naborze.pdf 0.39MB
Nabór na Wykonawców w ramach POE 2021Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *