bezchmurnie
16°
14°
piątek
Pomoc Żywnościowa. Ruszył nabór w Ośrodku Pomocy Społecznej
16 lutego 2021 r. | 07:00
0

4 lutego 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim rozpoczął nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w postaci paczki żywnościowej. Pomoc może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od lutego 2021 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2020, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1542,20 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł netto na osobę w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej.
Osoby nie będące klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śląskim, spełniające kryterium do 220 %, zobowiązane są do przedstawienia pracownikowi dokumentów poświadczających dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Dokumenty potwierdzające dochód wszystkich członków rodziny wraz z numerem telefonu do kontaktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres: dpsr@swierklaniec.naszops.pl  lub umieścić w skrzynce pocztowej Ośrodka.
Ośrodek informuje, że od dnia 04.02.2021 r. rozpoczął nabór do wspomnianego Programu. Osoby zainteresowane wydaniem skierowania proszone są o kontakt telefoniczny (0323902188, wew. 22 i 23) z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śląskim (42-620 Nakło Śląskie, ul. Główna 62), z Działem Pomocy Środowiskowej, w następujących dniach i godzinach:
- poniedziałek od 14.30 do 16:30,
- czwartek od 10.00 do 12.00.
Osoby, które wybiorą formę papierową proszone są o wrzucanie w/w dokumentów (w zaklejonych, opisanych kopertach), do skrzynki pocztowej znajdującej się przy drzwiach głównych Ośrodka.
Przyjmowanie stron w sprawach skomplikowanych, będzie odbywało się w siedzibie Ośrodka po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania, w Punkcie Obsługi Interesanta* (budynek Ośrodka, pokój nr 7).

* obowiązuje maseczka i rękawiczki ochronne oraz własny długopis, a także zachowanie minimum 1,5 m odległości pomiędzy osobami oczekującymi na spotkanie z pracownikiem przed drzwiami głównymi przy wejściu do budynku. Interesanci przyjmowani będą jedynie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Działu
na określoną godzinę. Prosi się o przestrzeganie wyznaczonych godzin pod rygorem nieprzyjęcia!!!
O terminach i miejscu wydawania żywności OPS poinformuje na bieżąco.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *