mgła
poniedziałek
Powiatowy Festiwal Piosenki Przyrodniczej w Orzechu
03 marca 2020 r. | 07:00
0

Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga razem z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Orzechu realizują projekt pn. "Powiatowy Festiwal Piosenki Przyrodniczej". Celem konkursu jest m.in. popularyzacja piosenek o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.

Celem konkursu jest m.in. popularyzacja piosenek o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, kształtowanie postawy ekologicznej, propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, a także zachęcanie placówek do promowania uzdolnionych wokalnie uczniów.

Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów klas I – VIII z gminy Świerklaniec oraz powiatu tarnogórskiego i zakłada przeprowadzenie dwóch etapów:
1) Przesłuchania reprezentantów przedszkoli i szkół zgłoszonych do Festiwalu.
2) Koncert laureatów w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.
Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z powiatu tarnogórskiego w ramach zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Patronem honorowym "Powiatowego Konkursu Piosenki Przyrodniczej" jest starosta tarnogórski Krystyna Kosmala.
Partnerem wydarzenia jest również gmina Świerklaniec.
Szczegóły dotyczące udziału w Konkursie oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są m.in. na stronie internetowej: www.zsporzech.szkolna.net w zakładce "Festiwal Piosenki Przyrodniczej", na stronie Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga – www.milosnicynaklasl.org.pl.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *