bezchmurnie
18°
15°
wtorek
Rada Gminy uchwaliła budżet gminy Świerklaniec na 2021 rok
22 grudnia 2020 r. | 07:00
0

17 grudnia br. podczas sesji Rady Gminy Świerklaniec radni przyjęli uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2021 rok. Łączna kwota dochodów gminy w 2021 roku wyniesie ponad 85 milionów złotych. Z tego 68 milionów złotych to dochody bieżące gminy, czyli m. in. subwencje, opłaty i podatki, udział PIT i CIT oraz dotacje, a 17 milionów złotych wyniosą dochody majątkowe gminy.

- Udział w podatku PIT i CIT został zaplanowany na ponad 20,67 mln. zł.
- Subwencja oświatowa to ponad 13,37 mln. zł.
- Wpływy z podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych to ponad 7 mln. zł.
- Dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej to prawie 15 mln. zł.
- Dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci to ponad 14 mln. zł.

Łączne planowane wydatki w 2021 roku to ponad 95 milionów złotych.
- Na oświatę i wychowanie gmina planuje wydać prawie 23 mln zł.
- Inwestycje zostały zaplanowane na poziomie prawie 27 mln. zł.
- Realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci to ponad 14 mln. zł.
- Na gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano 4,5 mln zł.
- Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano nieco ponad 2,5 mln zł.
- Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego planuje się wydać prawie 1 mln zł.

Jakie inwestycje zaplanowano w przyszłym roku?
Najważniejszą i największą inwestycją realizowaną w 2021r. będzie budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gminie Świerklaniec - środki zaplanowane na nią to prawie 26,7 mln. zł.
Oprócz tego realizowane będą m.in.:
- dotacja celowa na przejęcie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu prywatnych sieci wodociągowych, która wyniesie 150 tys. zł.
- realizacja kolejnej edycji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (dopłaty do nowych źródeł ogrzewania dla mieszkańców gminy) za 520 tys. zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę nawierzchni na ul. Piaskowej w Świerklańcu za ponad 122 tys. zł,

Będą też realizowane mniejsze, ale ważne dla mieszkańców inwestycje:
- budowa boiska sportowego do siatkówki o sztucznej, bezpiecznej nawierzchni na terenie sąsiadującym z placem rekreacyjno-sportowym przy ul. Brzechwy w Orzechu,
- zakup i instalacja monitoringu w Nowym Chechle,
- zakup agregatu gaśniczego dla jednostki OSP w Nowym Chechle,
- remont kapliczki "Dzwonek" znajdującej się przy skrzyżowaniu ul. Głównej i ul. 3-go Maja,
- zakup urządzenia zabawowego tzw. linozjazdu na plac zabaw przy boisku sportowym w Świerklańcu,
- doposażenie w sprzęt multimedialny Przedszkola w Nakle Śląskim (tablice multimedialne, nagłośnienie do tablic multimedialnych oraz laptopy).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *