mgła
poniedziałek
Radni jednogłośnie: wotum zaufania i absolutorium dla wójta
01 września 2020 r. | 07:00
0

Podczas sesji Rady Gminy Świerklaniec, która odbyła się 27 sierpnia br., wójt Gminy Świerklaniec Marek Cyl uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019. „Za” było wszystkich czternastu radnych obecnych na sesji.

Czwartkowa sesja była okazją do debaty nad corocznym raportem o stanie gminy. Wójt omówił główne tezy tego obszernego dokumentu podczas prezentacji multimedialnej. „Raport o stanie Gminy Świerklaniec za 2019” zawiera informacje m. in. o demografii gminy, stanie budżetu, inwestycjach i najważniejszych wydarzeniach w zeszłym roku.
Po zakończeniu dyskusji radni jednogłośnie przyznali wójtowi Markowi Cylowi wotum zaufania.

Po przedstawieniu przez skarbnika gminy Annę Hojkę sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia Gminy Świerklaniec, sprawozdania finansowanego Gminy Świerklaniec za rok 2019 sprawozdania finansowego za rok 2019 i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec, Rada Gminy Świerklaniec jednogłośnie udzieliła wójtowi Gminy Świerklaniec absolutorium za 2019 rok.

- Należą się teraz słowa podziękowania. Dziękuję Pani skarbnik Annie Hojce, która dba o finanse naszej gminy. Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Świerklaniec oraz pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych. To dzięki Waszej ciężkiej pracy Gmina Świerklaniec tak świetnie się rozwija – mówił Marek Cyl.

Wójt podziękował także wszystkim Radnym, z którymi miał okazję współpracować w 2019 r.

Raport o Stanie Gminy Świerklaniec za 2019 rok dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerklaniec.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *