zachmurzenie umiarkowane
16°
14°
środa
Tłumaczenie na język migowy w Urzędzie Gminy Świerklaniec
23 kwietnia 2020 r. | 07:00
0

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, informujemy Mieszkańców gminy, że w przypadku udzielania informacji w języku migowym, informacji tych udzieli w imieniu wójta pani Monika Szatan w godzinach pracy Urzędu Gminy (tel. kontaktowy: 32 284 74 55).

W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284 i 374) w art. 21b ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Wójt, burmistrz, prezydent miasta sporządza wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności oraz informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w tłumaczeniu na język migowy, mieszkańców o warunkach korzystania z pomocy.".Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *