zachmurzenie umiarkowane
16°
14°
środa
Urząd Gminy zwiększa dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
12 maja 2022 r. | 07:23
0

Gmina Świerklaniec wzięła udział w projekcie pod nazwą „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”. To kolejne działanie zmierzające do zwiększenia dostępności budynku Urzędu Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Projekt pod nazwą „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” był prowadzony przy współpracy kilku podmiotów:

 • Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
 • Programu „Dostępność Plus”,
 • Firmy Euro Innowacje
 • 44 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego.

Finansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu został przeprowadzony audyt dostępności. Urząd Gminy został doposażony także w drobne usprawnienia, takie jak:
nakładki kątowe na schody wraz z polami uwagi dla oznakowania krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia;
tabliczki brajlowskie na drzwi wewnętrzne;

 • tabliczka brajlowska z wypukłym piktogramem do oznakowania drzwi zewnętrznych – możliwość wejścia psa asystującego;
 • system wzywania asysty;
 • urządzenie wspomagania słuchu (tzw. pętla indukcyjna);
 • lupa elektroniczna;
 • ramki do podpisu;
 • krzesło ewakuacyjne.

Oprócz tego, Urząd Gminy Świerklaniec, w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, podjął następujące czynności:

 • Przeprowadzono szkolenia pracowników w zakresie dostępności cyfrowej oraz tworzenia dokumentów i informacji z wykorzystaniem zasad ETR, czyli tekstu łatwego do czytania i zrozumienia.
 • Zmodyfikowano treści publikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklaniec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.1.
 • Nagrania z sesji Rady Gminy Świerklaniec są uzupełniane o audiodeskrypcję, czyli napisy, które umożliwiają przekazanie treści zawartych w filmie osobom niesłyszącym.
 • W Urzędzie Gminy została wprowadzona usługa „Mobilny Urzędnik” poprawiająca dostępność usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach. Ze szczegółami usługi można zapoznać się w artykule Mobilny Urzędnik pomoże w sprawach urzędowych.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *