bezchmurnie
środa
Ważna informacja dla fundacji i stowarzyszeń
20 stycznia 2022 r. | 05:30
0

Ważna informacja dla fundacji i stowarzyszeń: konieczność dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadziła istotne zmiany w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, które wiążą się z powstaniem nowych obowiązków po stronie fundacji oraz stowarzyszeń. Dotyczy to wszystkich fundacji oraz stowarzyszeń wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgłoszenia do CRBR dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji stowarzyszenia. Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej po adresem https://www.podatki.gov.pl/crbr/.

Kto jeszcze tego nie dokonał, ma czas tylko do 31 stycznia 2022 r.

Niewywiązanie się z obowiązku zgłoszenia odpowiednich danych do CRBR w terminie określonym przepisami ustawy może skutkować nałożeniem surowych kar. Niezgłoszenie beneficjenta oraz podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym zagrożone jest karą aż do 1.000.000 zł.

Materiały

https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistychDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *