bezchmurnie
19°
17°
wtorek
Weryfikacja licencji TAXI wydanych przed 17 września 2023 r.
12 lutego 2024 r. | 18:23
0

Obowiązek weryfikacji licencji spoczywa na wszystkich taksówkarzach, którzy otrzymali licencję przed 17 września 2023 roku. Termin na dopełnienie formalności upływa z końcem marca br.

W wyniku zmian w ustawie na przedsiębiorców posiadających licencję na przewóz osób taksówką został nałożony obowiązek przedstawienia organowi, który wydał licencję, dokumentów w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej. Dokumenty (oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów) należy złożyć w Urzędzie Gminy Świerklaniec, a są to:
a) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego:
• zaświadczenie to jest ważne tylko miesiąc od daty jego uzyskania,
• obowiązuje ono zarówno przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz,
b) zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy (dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz),
c) orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy (dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz),
d) prawo jazdy.

Taksówkarze mają czas na złożenie dokumentów do 31 marca 2024 roku.
W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów lub niespełnienia wymagań ustawowych, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

Podstawą prawną jest: art. 14 ust. 1-3 ustawy z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1123).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *