słabe przelotne opady deszczu
20°
19°
piątek
Wkrótce zebrania wiejskie w sołectwach gminy Świerklaniec
14 sierpnia 2020 r. | 07:00
0

Od 18 do 21 sierpnia odbędą się zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach gminy Świerklaniec. 18 sierpnia w Świerklańcu, 19 sierpnia w Nowym Chechle, 20 sierpnia w Nakle Śląskim i 21 sierpnia w Orzechu. Szczegóły poniżej.

Sołtys Świerklańca Mirosław Bacik zwołuje Zebranie Wiejskie na dzień 18 sierpień 2020 r. (wtorek) o godzinie 18:00 na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w  Świerklańcu przy ul. Młyńskiej 7.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i przywitanie Gości.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w 2019 r.
 4. Omówienie postępów w realizacji zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Świerklaniec”.
 5. Omówienie propozycji wykorzystania środków z funduszu sołeckiego na 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w budżecie gminy Świerklaniec na rok 2020 w ramach funduszu sołeckiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii do nadania nazwy ulicy „Wspólna”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii do nadania nazwy ulicy „Żeglarska”.
 10. Wolne głosy i zapytania.
 11. Zakończenie zebrania.

Dla ważności zebrania wymagana jest obecność co najmniej 100 mieszkańców sołectwa. W przypadku braku wymaganej dla ważności Zebrania Wiejskiego liczby mieszkańców, II termin Zebrania Wiejskiego zwołuje się na ten sam dzień na godz. 18:15., którego ważność nie jest zależna od liczby zebranych.

Sołtys Nowego Chechła Anna Gruca zwołuje Zebranie Wiejskie na dzień 19 sierpnia 2019 r. (środa) o godzinie 18:00 w Domu Sportowca przy ul. Leśnej 5 w Nowym Chechle.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i przywitanie Gości.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w 2019 r.
 4. Omówienie postępów w realizacji zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Świerklaniec”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w budżecie gminy Świerklaniec na rok 2020 w ramach funduszu sołeckiego.
 6. Omówienie propozycji wykorzystania środków z funduszu sołeckiego na 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2021 r.
 8. Wolne głosy i zapytania.
 9. Zakończenie zebrania.

Dla ważności zebrania wymagana jest obecność co najmniej 100 mieszkańców sołectwa. W przypadku braku wymaganej dla ważności Zebrania Wiejskiego liczby mieszkańców, II termin Zebrania Wiejskiego zwołuje się na ten sam dzień na godz. 18:15., którego ważność nie jest zależna od liczby zebranych.

Sołtys Nakła Śląskiego Gerard Nowak zwołuje Zebranie Wiejskie na dzień 20 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godzinie 18:00 w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim przy ul. Dworcowej 2.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i przywitanie Gości.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w 2019 r.
 4. Omówienie postępów w realizacji zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Świerklaniec”.
 5. Omówienie propozycji wykorzystania środków z funduszu sołeckiego na 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2021r.
 7. Wolne głosy i zapytania.
 8. Zakończenie zebrania.

Dla ważności zebrania wymagana jest obecność co najmniej 100 mieszkańców sołectwa. W przypadku braku wymaganej dla ważności Zebrania Wiejskiego liczby mieszkańców, II termin Zebrania Wiejskiego zwołuje się na ten sam dzień na godz. 18:15., którego ważność nie jest zależna od liczby zebranych.

Sołtys Orzecha Michał Nolewajka zwołuje Zebranie Wiejskie na dzień 21 sierpnia 2020 r. (piątek) o godzinie 18:00 na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy ul. Brzechwy 8 w Orzechu.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i przywitanie Gości.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w 2019 r.
 4. Omówienie postępów w realizacji zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Świerklaniec”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w budżecie gminy Świerklaniec na rok 2020 w ramach funduszu sołeckiego.
 6. Omówienie propozycji wykorzystania środków z funduszu sołeckiego na 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2021r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii do nadania nazwy ulicy w sołectwie Orzech.
 9. Wolne głosy i zapytania.
 10. Zakończenie zebrania.

Dla ważności zebrania wymagana jest obecność co najmniej 35 mieszkańców sołectwa. W przypadku braku wymaganej dla ważności Zebrania Wiejskiego liczby mieszkańców, II termin Zebrania Wiejskiego zwołuje się na ten sam dzień na godz. 18:00., którego ważność jest zależna od liczby zebranych w ilości przynajmniej 15 mieszkańców.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *