zachmurzenie umiarkowane
środa
Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta
28 czerwca 2021 r. | 06:33
0

Podczas sesji Rady Gminy Świerklaniec, która odbyła się 24 czerwca w trybie zdalnym, wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020.

Podczas tego posiedzenia (w trybie zdalnym) ślubowanie złożył radny Łukasz Janas, który mandat uzyskał w ostatnich wyborach uzupełniających w okręgu nr 4 w Nakle Śląskim.

- Dziękuję mieszkańcom Nakła Śląskiego za zaufanie. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby tego zaufania nie zawieźć – mówił nowy radny.

Sesja była okazją do debaty nad corocznym Raportem o stanie gminy. To dokument, który wymagany jest ustawowo. W trakcie sesji wójt omówił główne tezy obszernego dokumentu, jakim jest  „Raport o stanie Gminy Świerklaniec za 2020”.  Zawiera on informacje m. in. o demografii gminy, stanie budżetu, inwestycjach i najważniejszych wydarzeniach w zeszłym roku, który był wyjątkowy ze względu na pandemię. Po zakończeniu dyskusji radni przyznali wójtowi Markowi Cylowi wotum zaufania. Po przedstawieniu przez skarbnika gminy Annę Hojkę sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia Gminy Świerklaniec, sprawozdania finansowanego Gminy Świerklaniec za rok 2020 i pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec, Rada Gminy Świerklaniec udzieliła wójtowi Gminy Świerklaniec absolutorium za 2020 rok.

- 2020 był rokiem innym od poprzednich, pełnym wyzwań, dlatego wszystkim należą się słowa serdecznego podziękowania. Dziękuję mojej Zastępczyni Pani Annie Kubicy, która ma pieczę nad wszystkimi inwestycjami. Dziękuję Pani Skarbnik Annie Hojce, która dba o prawidłową realizację budżetu gminy. Dziękuję Radzie Gminy, Sołtysom i Radom Sołeckim za wsparcie i bardzo dobrą współpracę. Dziękuję wszystkim Pracownikom Urzędu Gminy Świerklaniec oraz Pracownikom gminnych Jednostek Organizacyjnych. Bez waszej pracy i zaangażowania nie udałoby się osiągnąć tak wiele w tak trudnym czasie pandemii – mówił wójt Marek Cyl.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *