zachmurzenie umiarkowane
21°
17°
piątek
Wsparcie antycovidowe współfinansowane ze środków UE
06 listopada 2020 r. | 07:00
0

Wsparcie antycovidowe dla sektora handlu, odzysku materiałowego surowców, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz gospodarki wodno-kanalizacyjnej i rekultywacji. Projekt jest skierowany do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie Polski oraz ich pracowników.

Krajowa Izba Gospodarcza jako lider wraz z CTS Customized Training Solutions sp. z o. o.  i Regionalną Izbą Gospodarczą w Lublinie w roli partnerów, realizuje projekt „Akademia Menadżera MŚP 2 - wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego + wsparcie antycovidowe dla sektora handlu, odzysku materiałowego surowców, opieki zdrowotnej i pomoc społecznej i gospodarki wodno-kanalizacyjnej i rekultywacji - cała Polska”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Projekt skierowany jest dla sektorów:
- HANDEL  (PKD G.47)
- OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA (PKD Dział Q)
- ODZYSK MATERIAŁOWY SUROWCÓW  (PKD E.38)  (przedsiębiorstwa duże tylko z tego sektora)
- GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA I REKULTYWACJA (PKD E.36, E.37, E.39)

Proces rekrutacji trwa do 31.12.2020 r. Wsparcie będzie realizowane w okresie do 31 marca 2021 r. Celem projektu jest podniesienie do końca marca 2021 r., zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowych Rad, mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii.

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *