bezchmurnie
12°
sobota
Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Świerklaniec
22 marca 2023 r. | 07:24
0

W Gminie Świerklaniec trwa wymiana starych lamp oświetlenia ulicznego na nowoczesne lampy typu LED. Wymienione zostaną 1649 źródła światła. Do tej pory zrealizowano już wymianę ponad 900 z nich.

Większość (ponad 91%) dotychczas działających lamp to lampy sodowe. Nowoczesne źródła światła typu led stanowią tylko 8%, a 1% lamp ma nieefektywne źródła rtęciowe. Na terenie gminy ponad 95% oświetlenia ulicznego zamontowane jest na nośnikach firmy Tauron. Gmina Świerklaniec zawsze ponosiła koszty zużytej energii oraz koszty obsługi, utrzymania, napraw i ewentualnej instalacji dodatkowych punktów świetlnych.

Nowe wymienione punkty świetlne stanowią, jak dotychczas własność firmy Tauron Nowe Technologie, z którą gmina podpisała umowę. Za wykonanie przedmiotu umowy, który obejmuje oprócz samej modernizacji oświetlenia na terenie gminy m. in. obsługę urządzeń oświetleniowych, w tym zapewnienie całodobowej i ciągłej obsługi Pogotowia Energetycznego realizującego naprawy na zgłoszenia ewentualnych awarii oraz usuwanie ich na koszt Tauronu, wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w formie opłaty ryczałtowej.

Obecnie miesięczna stawka opłaty ryczałtowej za jeden punkt świetlny wynosi 19,51 zł. netto. Po wymianie lamp na ledowe gmina będzie płacić zryczałtowaną kwotę 39,00 zł. netto do 30 czerwca 2031r. (na taki okres została zawarta umowa). Należy pamiętać, że zużycie energii przez nowe oprawy LED jest o wiele niższe w porównaniu do starych opraw sodowych czy rtęciowych.

Obecnie moc zakwalifikowanych do modernizacji opraw oświetleniowych na terenie gminy Świerklaniec wynosi 159,858 kW co przy 4150 godzinach działania urządzeń w skali roku daje nam 663,4107 MWh zużytej energii elektrycznej. Trzeba pamiętać, że ilość zużytej energii przekłada się na wielkość emisji szkodliwego dla środowiska dwutlenku węgla (CO2).
Stare oprawy zużywają o około 70% więcej energii elektrycznej niż nowe w technologii ledowej. Przy obecnej (bardzo korzystnej) stawce za prąd, koszty energii na rok dla starych opraw wynoszą około 336 tys. zł. Zmiana opraw spowoduje, że (przy obecnej stawce) gmina za prąd zapłaci około 100 tys. zł.
Patrząc jednak na rynkowe ceny energii elektrycznej, to prawie pewne, że cena za jedną MWh w przyszłości wzrośnie, więc oszczędności względem starego oświetlenia będą jeszcze wyższe.

Ponadto ustalono, że w ramach umowy Tauron dokona zagęszczenia oświetlenia poprzez dowieszenie dodatkowych opraw w lokalizacjach wskazanych przez gminę, dla których wspólnie zostanie określony termin realizacji. Tauron Nowe Technologie również zobowiązał się w drugim etapie po wymianie opraw do realizacji wymiany oświetlenia na terenie Parku w Świerklańcu oraz na ul. Dworcowej w Nakle Śląskim, gdzie konieczna jest przebudowa infrastruktury.

W sytuacji stale rosnących cen energii elektrycznej taka inwestycja oprócz lepszego i bardziej efektywnego oświetlenia, przynosi oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i w efekcie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2). Na podstawie podobnych umów realizowane były modernizacje oświetlenia ulicznego w sąsiednich gminach np. w 2021 roku w Bytomiu. Podobną wymianę planuje miasto Tarnowskie Góry.
Tauron Nowe Technologie modernizuje podobnie oświetlenie w całym kraju. W 2022 roku kompleksowe modernizacje oświetlenia drogowego Tauron przeprowadził m.in. w gminach Ogrodzieniec, Stryszów, Przeciszów, Olsztyn, Pietrowice Wielkie, Murów, Kuźnia Raciborska, Świerklany i Żurawina.

W odniesieniu do samej energii elektrycznej Gmina Świerklaniec jest członkiem grupy zakupowej energii w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Obecna umowa gwarantuje gminie cenę 506,98 zł za MWh do końca 2023 roku - jest to cena dużo niższa niż ceny rynkowe obecnie oferowane gminom. Świerklaniec planuje swój dalszy swój udział w tej grupie zakupowej, a obecnie rozpoczęły się prace nad przygotowaniem do postępowania o zamówienie publiczne na zakup energii na kolejny okres.

Oświetlenie ledowe pojawiło się także nad przejściami dla pieszych na terenie Gminy Świerklaniec wzdłuż DK78 od Nakła Śląskiego przez Świerklaniec aż do Ostrożnicy (w tym miejscu pojawiły się także nowe słupy oświetleniowe, które niebawem zostaną uruchomione). W ostatnim czasie oświetlone zostało także przejścia dla pieszych Orzechu (ul. Bytomska, skrzyżowanie z Mickiewicza – aby podnieść bezpieczeństwo pieszych idących do szkoły i sąsiedni na plac zabaw) oraz przejścia dla pieszych w Świerklańcu (ul. Parkowa i Oświęcimska – w okolicy Centrum Przesiadkowego).

Gmina Świerklaniec w obliczu rosnących cen energii elektrycznej nie zdecydowała się, jak niektóre sąsiednie gminy, na okresowe wyłączanie oświetlenia w nocy kosztem bezpieczeństwa Mieszkańców. Prowadzone już od dłuższego czasu działania zaowocowały kompleksowym podejściem poprawiającym efektywność energetyczną. Lampy świecą u nas cały czas aby było bezpiecznie.

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *