słabe przelotne opady deszczu
20°
19°
piątek
Zagłosuj w budżecie obywatelskim gminy Świerklaniec!
01 września 2021 r. | 19:58
0

1 do 16 września trwa głosowanie nad Budżetem Obywatelskim Gminy Świerklaniec. Głos można oddać elektronicznie i oraz tradycyjnie poprzez wrzucenie karty do urny. Głosować mogą pełnoletni mieszkańcy gminy Świerklaniec i młodzież od 16 roku życia, a także młodsi mieszkańcy – za zgodą opiekuna prawnego.

Głosować można elektronicznie za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego na stronie swierklaniec.budzet-obywatelski.org lub w sposób tradycyjny poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny w punkcie głosowania tradycyjnego. Punkt znajduje się w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Parkowej 32 w Świerklańcu. Karty do urny można wrzucać w godzinach pracy urzędu. Mieszkaniec ma prawo oddać głos tylko raz. Może przy tym zagłosować na maksymalnie 3 projekty, przyznając każdemu z nich inną liczbę punktów: 3, 2 albo 1. Wyniki Budżetu Obywatelskiego Gminy Świerklaniec na 2022 rok poznamy 7 października br.

Przypomnijmy, że do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku łącznie 244 460 zł.

Kwota na sołectwo stanowi iloczyn liczby jego mieszkańców i kwoty 20 zł.
W ten sposób przewidziane środki na realizowane w przyszłym roku projekty prezentują się następująco:

- Sołectwo Świerklaniec - 83 460,00 zł,
- Sołectwo Nakło Śląskie - 79 920,00 zł,
- Sołectwo Orzech - 44 000,00 zł,
- Sołectwo Nowe Chechło - 37 080,00 zł.

Mieszkańcy gminy Świerklaniec wybiorą wśród siedmiu projektów:
Projekt nr 1. Nowa infrastruktura sportowa dla mieszkańców Nowego Chechła w każdym wieku.
Lokalizacja propozycji projektu:
Projekt może być zrealizowany przylegając do placu zabaw dla dzieci lub w pobliżu boisk LKS Przyszłość Nowe Chechło, gdzie znajdują się wolne, niezagospodarowane tereny, które powinny służyć rekreacji.
Krótki opis propozycji projektu:
Pragniemy uruchomić w Nowym Chechle tzw. street workout plac  – zespół urządzeń gimnastycznych do rekreacji i wykonywania ćwiczeń fizycznych  przez dzieci, młodzież i dorosłych w każdym wieku. Jest to prosty zespół poręczy, drążków, drabinek, który w tani sposób pozwala zadbać o kondycję fizyczną całej rodziny i umożliwia miłe spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Projekt propaguje zdrowie, aktywny styl życia i integrację społeczną opartą o rzeczywiste (a nie wirtualne) relacje społeczne.
Łączne koszty: 12 250 zł

Projekt nr 3. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla członków OSP Orzech
Lokalizacja propozycji projektu: Budynek OSP Orzech
Krótki opis propozycji projektu
Projekt polega na przeprowadzeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla  członków OSP Orzech biorących udział w działaniach ratowniczo gaśniczych. Kurs będzie zakończony egzaminem państwowym.
Łączne koszty 10 000 zł

Projekt nr 5. Modernizacja i wyposażenia Filii nr 1 biblioteki gminnej w Nakle Śląskim
Lokalizacja propozycji projektu: Nakło Śląskie, ul. Główna 62
Krótki opis propozycji projektu
Celem projektu jest modernizacja przestrzeni publicznej biblioteki, zakup wyposażenia placówki, rozszerzenie funkcji edukacyjno-kulturalnej instytucji oraz poprawa dostępności do dóbr usług i kultury i przystosowanie biblioteki do nowych technologii.
Łączne koszty: 79 920 zł

Projekt nr 7. SKATEPARK - MINIRAMPA
Lokalizacja propozycji projektu: Obok Klubu Orzeł Nakło Śląskie
Krótki opis propozycji projektu
Utworzenia obiektu sportowego- mini skateparku. Miejsca do jazdy na deskorolkach, rolkach, rowerach, hulajnogach.
Stworzenie publicznego, dostępnego dla wszystkich skateparku, gdzie młodzież i dzieci mogliby aktywnie wypoczywać, rozwijać przy tym swoje pasje.
Łączne koszty: 74 100 zł

Projekt nr 8. Szkoła się zmieni, odpoczniemy w cieniu wśród zieleni
Lokalizacja propozycji projektu: Szkoła Podstawowa Świerklaniec budynek 1 – ul. Młyńska 7, budynek 2 – ul. Źródlana 3
Krótki opis propozycji projektu
Projekt „Szkoła się zmieni, odpoczniemy w cieniu wśród zieleni” obejmuje zagospodarowanie terenu zewnętrznego wokół dwóch budynków szkoły podstawowej poprzez obsadzenie roślinnością, stworzenie zacienionych miejsc w których dzieci i młodzież będą miały możliwość odpocząć na ławeczkach lub skorzystać ze stołów do gry w szachy w trakcie przerw.
Projekt zakłada również postawienie altany zewnętrznej ze stołami i ławami, w której mogą odbywać się zajęcia dla dzieci.
Łączne koszty: 83 395,30 zł

Projekt nr 10. Maluchy na start. Funkcjonalna, atrakcyjna i bezpieczna przestrzeń dla najmłodszych dzieci w Przedszkolu w Świerklańcu.
Lokalizacja propozycji projektu: Przedszkole " Pod Zielonym Listkiem" w Świerklańcu ul. Oświęcimska 11, 42-622 Świerklaniec
Krótki opis propozycji projektu
Projekt zakłada doposażenie przedszkola w zakresie funkcjonalności sali i placu zabaw dla dzieci najmłodszych tj.: 2,5 - 3 letnich. Celem projektu jest stworzenie najlepszych warunków do pomyślnej adaptacji maluchów w przedszkolu oraz pobudzania ich rozwoju w przyjaznym, bezpiecznym, atrakcyjnym otoczeniu.
Łączne koszty: 41 987,46 zł

Projekt nr 11. „Spotkajmy się przy ognisku”
Lokalizacja propozycji projektu: Projekt realizowany będzie na terenie Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle.
Krótki opis propozycji projektu
Projekt ma na celu integrację środowiska lokalnego, współpracę szkoły z mieszkańcami gminy Świerklaniec. Realizacja projektu przyczyni się wzmocnienia więzi środowiska uczniowskiego co jest niezmiernie ważne w dzisiejszych czasach. Obecnie na terenie szkoły brak miejsca w którym uczniowie mogli by w sposób miły i sympatyczny spędzać czas poza korytarzem szkoły.
Łączne koszty: 8 000 zł

Wejdź na stronę swierklaniec.budzet-obywatelski.org aby uzyskać więcej informacji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *