mgła
poniedziałek
Sesja Rady Gminy Świerklaniec
27 grudnia 2017 r. | 22:48
0

W czwartek 28 grudnia w sali narad Urzędu przy ul. Młyńskiej 3 odbędzie się LII sesja Rady Gminy Świerklaniec.

Sesja rozpoczyna się o godzinie 15.00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30.11.2017 r.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 354 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świerklaniec na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025”
7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 355 w sprawie stwierdzenia właściwości do rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świerklaniec.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 356 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerklaniec na 2018 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 357 w sprawie zasad przyznawania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 358 w sprawie przyjęcia Programu „Karta Mieszkańca Gminy Świerklaniec”. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 359 w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę na okres powyżej 3 lat.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 360 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadania bieżącego związanego z konwersją danych Powiatowego Systemu Informacji Przestrzennej. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 361 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 362 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 363 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2017 – 2032.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 364 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2018 – 2032.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 365 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerklaniec na 2018 rok.
18. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
19. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
20. Zakończenie.

/BIP

ŁUKASZ DUDEKDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *