słabe przelotne opady deszczu
piątek
UG Świerklaniec
Sesja Rady Gminy Świerklaniec i kolejna skarga na Wójta Cyla
19 sierpnia 2019 r. | 11:59
0

Poniżej porządek obrad: 

Informacja o sesji Rady Gminy Świerklaniec 26 sierpnia 2019 r. i komisjach

Zawiadomienie

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

zwołuję

XIV sesję Rady Gminy Świerklaniec VIII Kadencji

na poniedziałek 26 sierpnia 2019 r. o godz. 15.00

w sali narad Urzędu Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej 3

 

   Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy w zakresie podatków za I półrocze 2019 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 114 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orzechu.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 115 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świerklaniec.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 116 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świerklaniec.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 117 w sprawie zmiany Uchwały nr II/16/18 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy północno-wschodniej granicy Gminy w sołectwie Świerklaniec.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 118 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerklaniec dla terenów położonych wokół zbiornika wodnego "Zalewu Nakło-Chechło".
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 119 w sprawie zbycia nieruchomości.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 120 w sprawie przyznania dorocznej nagrody Gminy Świerklaniec za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 121 w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Tarnogórskiego wyrażonego w Uchwale Nr VII/89/2019 z dnia 28 maja 2019 r. do władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie skutecznych działań i likwidację zagrożeń jakie stwarzają odpady niebezpieczne po przedsiębiorstwie państwowym Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 122 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/108/07 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Gminy odnośnie działań Powiatu tarnogórskiego zmierzających do przejęcia całego obszaru jeziora Nakło – Chechło.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 123 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej
  w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
 14. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 19.06.2019 r., sesji nadzwyczajnej w dniu 08.07.2019 r. i sesji nadzwyczajnej w dniu 01.08.2019 r.
 15. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
 16. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z działalności Komisji w I półroczu 2019 r.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 18. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
 19. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklaniec

Jarosław Wasążnik

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *