zachmurzenie umiarkowane
21°
17°
piątek
Organizacja zimowego utrzymania dróg w gminie 2022/2023
25 listopada 2022 r. | 07:14
0

Urząd Gminy Świerklaniec informuje, że wykonawcą zimowego utrzymania dróg jest Zakład Robót Drogowych z Radzionkowa. Poniżej kontakt telefoniczny do koordynatorów "akcji zima".

Koordynatorzy ze strony Urzędu Gminy:
Sylwia Waloszek 728 429 191
Dominik Helisz 728 429 190
Marek Grabowski 728 429 186
Walter Machula 728 429 188
oraz (32) 284 74 36, (32) 284 74 35 w godzinach pracy Urzędu Gminy Świerklaniec.

Jednocześnie Urząd Gminy Świerklaniec prosi mieszkańców o parkowanie samochodów w miejscach, w których nie będą one kolidowały z prowadzeniem odśnieżania i wykonywaniem innych prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Samochody zaparkowane na jezdni znacznie utrudniają, a w niektórych przypadkach uniemożliwiają przejazd pługów i innych pojazdów prowadzących zimowe utrzymanie dróg. Nieparkowanie samochodów na jezdniach w czasie intensywnych opadów śniegu i po ich zakończeniu przyczyni się do usprawnienia prowadzonych prac i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto przypominamy wszystkim mieszkańcom, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek uprzątnięcia śniegu oraz lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Ta sama zasada dotyczy likwidowania nawisów lodowych, które mogą pojawić się na dachach państwa domów, a są bardzo niebezpieczne zarówno dla przechodzących pieszych jak i mogą uszkodzić zaparkowane na chodnikach samochody.

Realizacja zimowego utrzymania na innych drogach:
- droga krajowa 78 - dyżur całodobowy pod numerem telefonu 539 392 784
- drogi wojewódzkie 911, 912 - dyżur całodobowy pod numerami telefonów (34) 353 92 53, 517 511 398, 512 142 004
- drogi powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach tel. (32) 285 48 62, 607 930 002

Interwencje można również składać do dyżurnego dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu (32) 381 25 00

Przedkłada się poniżej informację Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

Jednocześnie informuję, że nadal obowiązuje Rozporządzenie nr 12/09 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 235 z 31 grudnia 2009 r., poz. 4841).

Treść rozporządzenia oraz dane dotyczące obciążeń śniegiem dostępne są na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/odsniezanie-budynkow-i-obiektow-1Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *