zachmurzenie umiarkowane
21°
17°
piątek
W 2021 roku zaczną obowiązywać nowe stawki za odbiór śmieci
17 grudnia 2020 r. | 07:00
0

W 2021 roku na terenie Gminy Świerklaniec zaczną obowiązywać nowe stawki za odbiór śmieci. Istnieje możliwość znacznego obniżenia ceny odbioru odpadów. Czteroosobowa rodzina dzięki posiadaniu kompostownika może zaoszczędzić miesięcznie aż 24 zł.

W ramach wsparcia gmina zakupi i udostępni mieszkańcom w 2021 roku 1000 sztuk kompostowników, które ułatwią zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych. O szczegółach poinformujemy wkrótce.
Nowe ceny są efektem przetargu, który ogłosiła gmina. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina na odpadach nie może zarabiać, ani do nich dopłacać. Korekta stawek za odbiór śmieci ma kilka przyczyn. Do najważniejszych czynników, które wymusiły zmianę stawek należą:

  • wprowadzona przez Rząd zmiana w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która określa główne zasady gminnych systemów odbioru odpadów komunalnych i nakłada obowiązek ich segregacji;
  • wzrost tzw. „opłaty marszałkowskiej” - jest to opłata wynikająca z ustawy Prawo ochrony środowiska, wnoszona za korzystanie ze środowiska, czyli np. za umieszczenie odpadów na składowisku (opłata ta dotyczy tej części odpadów zebranych w gminie, która zawiera odpady nie nadające się do recyklingu). Wzrosła ona od 2017 roku z 24,15 zł do 270,00 zł w roku 2020 za tonę odpadów. Opłata ta nie zasila budżetu gminy czy przedsiębiorstwa zajmującego się zagospodarowaniem odpadów, tylko przekazywana jest bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego. Opłata ta przenoszona jest na klienta końcowego, dlatego firmy są zmuszone podnosić ceny;
  • prognozowany w przyszłym roku wzrost kosztów transportu i energii;
  • słaba konkurencja na rynku firm komunalnych – potwierdza to udział tylko jednej firmy, składającej ofertę w przeprowadzonym przez Urząd Gminy postępowaniu przetargowym;
  • wzrost płacy minimalnej;
  • rosnąca ilość odpadów;
  • trudności ze zbytem zebranych surowców wtórnych;
  • zmiana sposobu rozliczania się gminy z firmą odbierającą odpady z systemu ryczałtowego czyli "od osoby", na system wagowy czyli "od tony".

Gmina Świerklaniec w ramach swojego członkostwa w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, a także Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podejmuje wspólne działania, aby mieszkańcy nie byli zmuszeni płacić za śmieci coraz wyższych stawek.

Nowe stawki na terenie Gminy Świerklaniec przedstawiają się następująco:

Właściciele nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi, którzy zdecydują się na kompostowanie odpadów bio w przydomowym kompostowniku, zapłacą za każdą zamieszkującą w budynku osobę 30 zł na miesiąc. Pozostali mieszkańcy zapłacą 36 zł. na miesiąc i w ramach tej opłaty odpady biodegradowalne będą odbierane bez limitu (obecnie są to 4 worki na posesję). Zgodnie z ustawą każdy musi segregować odpady. Jeżeli tego nie będzie robić, zapłaci podwyższoną stawkę (karną) w wysokości 108 zł za osobę na miesiąc.

Chcąc uniknąć takich sytuacji, gmina Świerklaniec przeprowadzi kampanię informującą o tym jak prawidłowo segregować odpady.
Oprócz przepisów muszą zmienić się jednak przede wszystkim nasze nawyki – obowiązkowa segregacja odpadów wymaga systematyczności, ale prowadząc ją rzetelnie oszczędzimy podwójnie – nie narazimy się na wyższe opłaty i przyczynimy się do ochrony środowiska w gminie Świerklaniec, która jest naszym wspólnym domem.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *