zachmurzenie umiarkowane
21°
17°
piątek
Żywność dla osób najbardziej potrzebujących
16 lutego 2022 r. | 19:19
0

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śląskim informuje, że od 7 lutego br. trwa nabór do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Jego celem jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1707,20 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 zł netto na osobę w rodzinie) na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej.

Osoby zainteresowane wydaniem skierowania proszone są o kontakt telefoniczny (32 390 21 88, wew. 22 i 23) z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śląskim (42-620 Nakło Śląskie, ul. Główna 62), z Działem Pomocy Środowiskowej, w następujących dniach i godzinach:
- poniedziałek od 14.30 do 16:30,
- czwartek od 10.00 do 12.00.

Od lutego 2022 roku rozpoczyna się realizacja Podprogramu 2021, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
O terminach i miejscu wydawania żywności Ośrodek Pomocy Społecznej będzie informować na bieżąco.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *